Home >

Bodemadviseur saneringen

Locatie

Groningen

Publish date

08-10-2019

Publish end date

19-10-2019

Naam organisatie

Vertrouwelijk

Bedrijfsprofiel

Matchd bemiddelt professionals voor tijdelijke en vaste vacatures. Wij werken samen met Freelancers en kandidaten die open staan voor een tijdelijk loondienstverband op basis van gewerkte uren via onze payroll organisatie.U krijgt van ons altijd een terugkoppeling. Na de hierboven vermelde sluitingsdatum beoordelen wij elke sollicitatie en geven u een terugkoppeling. Als wij uw CV selecteren vragen wij altijd om meer informatie, vaak ook om referenties. Zorg ervoor dat u altijd 1 of 2 referenties gereed hebt.Reacties ontvangen wij graag voorzien van een CV in word-formaat en een korte motivatie. Als u geselecteerd wordt vragen wij u altijd om een aanvullende, zeer specifieke, motivatie te schrijven om de kans op succes zo groot mogelijk te maken.

Sollicitatieprocedure


Solliciteren

Functie omschrijving

Startdatum: 01-01-2020
Einddatum: 01-07-2020
Optie op verlenging: Ja
Aantal uur per week: 36
Sluitingsdatum: 18-10-2019 om 12:00 uur

De provincie Groningen is bevoegd gezag wet bodembescherming (o.a. beschikkingverlener) tot de komst van de Omgevingswet (vooralsnog 1 januari 2021) en budgethouder voor de beschikbare bodemsaneringsgelden. Bij de invulling van onze wettelijke taken streven wij naar een optimaal gebruik van de flexibiliteit die de Wbb biedt en naar korte doorlooptijden. De beschikkingverlener van de gemeente Groningen voert deze werkzaamheden uit op het provinciehuis en afgesproken is dat bij ziekte of afwezigheid de werkzaamheden onderling tussen de beide beschikkingverleners worden opgepakt.

De provincie Groningen is bevoegd gezag wet bodembescherming (o.a. beschikkingverlener) en budgethouder voor de beschikbare bodemsaneringsgelden. Bij de invulling van onze wettelijke taken streven wij naar een optimaal gebruik van de flexibiliteit die de Wbb biedt en naar korte doorlooptijden.
De bodem is in onze provincie overwegend schoon. Toch is er soms sprake van bodemverontreiniging. De bodem kan verontreinigd zijn in de historische kernen, bij wierden, wegbermen, boezemkades en op ca. 10.000 locaties waar in het verleden mogelijk bodemvervuilende activiteiten hebben plaatsgevonden. Slechts in een enkele situatie geeft de aanwezige bodemverontreiniging aanleiding tot onaanvaardbare humane, ecologische of verspreidingsrisico’s. Uitgangspunt is dat de bodem geschikt dient te zijn voor het gebruik ervan en er geen sprake is van onaanvaardbare risico’s. Bij ruimtelijke ontwikkelingen (o.a. locatieontwikkeling, bouwactiviteiten) moet de bodemkwaliteit in overeenstemming zijn mét, of worden gebracht óp, het niveau ‘geschikt voor het gebruik’. Is er sprake van onaanvaardbare risico’s dan dienen deze zo spoedig mogelijk worden weggenomen. Dit betekent dat ook in deze programmaperiode 2015-2019 onderzoeken en saneringen worden uitgevoerd, waarbij een wettelijke verantwoordelijkheid (o.a. vangnetfunctie) blijft gelden voor de provincie

P.S. Op verzoek van de opdrachtgever wordt deze interim opdracht alleen aangeboden obv een (tijdelijk) loondienstverband.
Factureren als ZZP'er is niet mogelijk aangezien er gevraagd wordt om de arbeid persoonlijk uit te voeren (geen vervangingsrecht) en er onder leiding en toezicht zal worden gewerkt. ZZP'ers dienen daarom tijdelijk (bij ons) op de payroll te komen.

Wij vragen

  • Bekend met wet en regelgeving bij de aanpak van bodemverontreiniging en ontwikkelingen daarbinnen.
  • Technische inhoudelijke kennis op het gebied van de bodem en in het bijzonder de uitvoering bodemsanering en het opstellen van beschikkingen Wbb
  • HBO diploma (van Hall instituut) 
  • Werkervaring met Bodem informatie systeem (BIS) Nazca en Squit iBis
  • Minimaal 10 jaar ervaring met het opstellen van beschikkingen in het kader van de Wet bodembescherming bij een provincie
Snel solliciteren

Interessante vacature? Vul uw e-mail adres in en upload een CV om direct te solliciteren!

CAPTCHA Image Veiligheidscode vernieuwen Veiligheidscode uitspreken
Groningen Heeft Werk gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.